ANTIȚIGĂNISMUL

combaterea atitudinilor negative despre romii din România

Ploiești, 6 Septembrie 2017, Hotel Central, Sala Cristal

 

Context

Romii se confruntă cu diverse forme de discriminare în Europa și mulți continuă să se confrunte cu un risc mai mare de excludere în toate domeniile vieții publice, inclusiv în educație, ocuparea forței de muncă, locuire și sănătate, comparativ cu ne-romii. În România, romii sunt de obicei judecați pe baza stereotipurilor din mintea majorității populației. Aceste stereotipuri demonstrează lipsa de cunoaștere sau ignoranță în ceea ce privește istoria romilor de pe teritoriul României. În același timp, societatea promovează atitudinile negative împotriva romilori și astfel, în viața noastră de zi cu zi, sunt recreate discriminarea, discursul rasist și stereotipurile. Cu toate acestea, cele mai grave forme ale antițigănismului sunt cele instituționale. Acestea includ, de exemplu, segregarea spațială a comunităților de romi, segregarea copiilor romi în educație. Aceste manifestări instituționale au repercusiuni profunde pentru incluziunea socio-economică eficientă a comunităților de romi în domeniile vieții publice, cum ar fi accesul la locuințe, educație, servicii de sănătate, servicii de ocupare. Ceea ce face ca antițigănismul să fie o formă specială de rasism este responsabilitatea unor instituții ale statului în producerea și coproducția normelor, cunoștințelor și politicii discriminatorii în raport cu comunitățile de romi.

Documentul „Antigypsyism – a reference paper” –  www.antigypsyism.eu, arată că antițigănismul este rasismul specific față de romi, sinti, călători și alții care sunt stigmatizați ca „țigani” în imaginația publică. Deși termenul constată o recunoaștere instituțională în creștere, nu există încă o înțelegere comună a naturii și implicațiilor sale. Antițigănismul este adesea folosit într-un sens restrâns pentru a indica atitudinile anti-rome sau expresia stereotipurilor negative în sfera publică sau discursul de ură. Cu toate acestea, antițigănismul dă naștere unui spectru mult mai larg de expresii și practici discriminatorii, inclusiv multe manifestări implicite sau ascunse. Antițigănismul nu se referă numai la ceea ce se spune, ci și la ceea ce se face și la ceea ce nu se face. Pentru a recunoaște impactul său complet, o înțelegere mai precisă este crucială.

Reprezentanți ai Parlamentului European și ai Comisiei Europene, reprezentanți ai ambasadelor, reprezentanți  ai instituțiilor guvernamentale naționale care lucrează cu și pentru romi, reprezentanți ai autorităților publice locale, reprezentanți ai organizațiilor societății civile rome și nerome de la nivel european, național și local dar și membri ai comunităților de romi, se vor afla printre participanții și vorbitorii cheie ai  evenimentului.

Conferința își propune:

  • Să ofere o platformă participanților pentru a discuta posibilele provocări și soluții pentru combaterea antițigănismului la nivel european, național și local;
        agenda evenimentului

Directii catre locatia evenimentului

ÎNREGISTREAZĂ-TE ACUM !